Έρευνα του ΣΚΕΠΙ

Εάν είσαι καπνιστής

 
1. Μπορείς να κόψεις το κάπνισμα?
όχι
πολύ δύσκολα
δύσκολα
εύκολα
πολύ εύκολα
 
2. Πότε ανάβεις το πρώτο τσιγάρο μετά το πρωινό ξύπνημα: (λετπά της ώρας)
 
3. Σκέφτηκες να το κόψεις?
ποτέ
σπάνια
συχνά
πολύ συχνά
 
4. Σε έχουν ενοχλήσει κάνοντάς σου παρατήρηση επειδή καπνίζεις?
ποτέ
σπάνια
συχνά
πολύ συχνά
 
5. Έχεις νιώσει ενοχές επειδή καπνίζεις?
ποτέ
σπάνια
συχνά
πολύ συχνά
 
6. Υπηρεσία:
 
7. Φύλο:
Άνδρας
Γυναίκα
 
8. Σχόλια