Έρευνα του ΣΚΕΠΙ

Εάν είσαι μή καπνιστής

Οι καπνιστές φίλοι ή/και γνωστοί σου:
 
1. Μπορούν να κόψουν το κάπνισμα?
όχι
πολύ δύσκολα
δύσκολα
εύκολα
πολύ εύκολα
 
2. Πότε ανάβουν το πρώτο τσιγάρο μετά το πρωινό ξύπνημα: (λετπά της ώρας)
 
3. Σκέφτηκαν να το κόψουν?
ποτέ
σπάνια
συχνά
πολύ συχνά
 
4. Τους έχουν ενοχλήσει κάνοντάς τους παρατήρηση επειδή καπνίζουν?
ποτέ
σπάνια
συχνά
πολύ συχνά
 
5. Έχουν νιώσει ενοχές επειδή καπνίζουν?
ποτέ
σπάνια
συχνά
πολύ συχνά
 
6. Υπηρεσία:
 
7. Φύλο:
Άνδρας
Γυναίκα
 
8. Σχόλια