Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Γενικές Πληροφορίες    Υπηρεσίες     Συχνές Ερωτήσεις     Σκέψεις και Προβληματισμοί     Ανακοινώσεις    Σύνδεσμοι    Επικοινωνία
  Αρχική Υπηρεσίες
     

 1. Ατομική / Ομαδική Συμβουλευτική

Το Σ.ΚΕ.Π.Ι. παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις ειδικούς Ψυχολόγους. Η συμβουλευτική εργασία έχει ως στόχο τη στήριξη, την ευαισθητοποίηση στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής σχέσης, την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που εκφράζονται, καθώς και την ενίσχυση υγιών τρόπων για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Στην περίπτωση που η φύση του προβλήματος το απαιτεί, η Ψυχολόγος μπορεί να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης (π.χ. παραπομπή σε άλλον ειδικό).

Η συμβουλευτική εργασία διεξάγεται αυστηρά σύμφωνα με τις βασικές αρχές ηθικής δεοντολογίας του Ψυχολόγου. Ειδικότερα:

  • Τηρείται το απόρρητο,
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης σχέσης με τον ψυχολόγο πέραν της θεραπευτικής, και
  • Ο ψυχολόγος δε δίνει έτοιμες λύσεις, συνταγές ή συμβουλές αλλά συνεργάζεται με τους αιτούντες ειδικής βοήθειας, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων και την επίτευξη υψηλότερου βαθμού αυτογνωσίας, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα δικά τους μέσα για καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων.

Πέραν της συμβουλευτικής εργασίας κατ' άτομο, διεξάγονται από το Σ.ΚΕ.Π.Ι. και παρεμβάσεις σε ομάδες, οι οποίες μπορεί να έχουν είτε τη μορφή βιωματικών σεμιναρίων είτε εκτεταμένων προγραμμάτων πρόληψης. Οι ομάδες που προσφέρονται κάθε έτος ανακοινώνονται στο σχετικό ιστότοπο και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Σ.ΚΕ.Π.Ι.

 

Απαιτούμενες ενέργειες για τη χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να επισκεφθεί το Σ.ΚΕ.Π.Ι. και να μιλήσει για τις προσωπικές του δυσκολίες έρχεται, συνήθως, πρώτα σε τηλεφωνική ή προσωπική επαφή με τις ειδικούς του κέντρου. Οι φοιτητές ενημερώνονται σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται, το πλαίσιο και τους στόχους της συμβουλευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο καταγραφής του αιτήματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία του Σ.ΚΕ.Π.Ι. αλλά κυρίως να διασαφηνιστεί και στους ιδίους ο λόγος που τους οδηγεί στην αναζήτηση ειδικής βοήθειας. Χορηγείται, επίσης, ένα διεθνώς εγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επιμέρους δεικτών ψυχικής υγείας. Προγραμματίζεται το ραντεβού με την Ψυχολόγο για την πρώτη διαθέσιμη ημέρα και ώρα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται άμεση παρέμβαση. Οι φοιτητές μπορούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, εάν το επιθυμούν, και δεν απαιτείται από αυτούς παρά μόνο το μικρό τους όνομα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για προφανείς λόγους.

 

2. Ερευνητικές Δραστηριότητες

(Υπό κατασκευή)

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων